• MPV-30

  • Kiellegging

Wartena, 9 september 2017

Kiellegging eerste MPV-30 van Rijkswaterstaat bij scheepswerf Bijlsma Wartena.

Rijkswaterstaat laat drie duurzame en multi-inzetbare schepen bouwen door scheepswerf Bijlsma Wartena. De opdracht is in maart dit jaar gegund aan de scheepswerf.
Op 8 september jongstleden vond de kiellegging van het eerste schip plaats.
De kiellegging is een symbolisch moment. Algemeen directeur Tjeerd Wiebe Bijlsma opende de ceremonie waarna een oude zilveren gulden door Bianca Janssen, de directeur van de Rijksrederij, werd geplaatst.

De MPV-30 combineert diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op één schip. Het is voor het eerst dat Rijkswaterstaat met dergelijke multi-inzetbare en energiezuinige schepen gaat werken.
De MPV-30 wordt uitgerust met een batterijpakket waardoor het vaartuig in staat is om dagelijkse werkzaamheden uitsluitend op het accupakket uit te voeren.
Doordat de motoren minder gebruikt worden, is het energieverbruik laag. Daarnaast worden de schepen uitgerust met zonnepanelen voor de energievoorziening ten behoeve van accommodatie voor de bemanning.

Over Bijlsma Wartena
Bijlsma Wartena is een familiebedrijf dat in 1903 is opgericht door de familie Bijlsma.
De core business van de scheepswerf is het ontwerpen en bouwen van schepen voor wereldwijde klanten.
Meer informatie over dit bericht
Algemeen directeur Bijlsma Wartena: Tjeerd Wiebe Bijlsma
Telefoon: 058-255 55 20
Email: info@bijlsmawartena.nl