Symposium Green Maritime Coalition

“De noordelijke koers naar wereldspeler ‘groene’ schepen”

Conoship International kijkt terug op een geslaagd en interessant symposium. Tijdens het symposium deelde Conoship de eindresultaten van het Groen en Digitaal Maritiem Innovatie Ecosysteem Noord-Nederland (GDMIEN-NL) project.

In dit project creëren 21 technologieontwikkelaars samen het innovatie-ecosysteem voor de Green Maritime Coalition van waaruit nieuwe samenwerkingsstructuren worden ontwikkeld. Nodig om de technologie te realiseren die nodig is voor de ‘groene’ scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw.

Lees het persbericht.

Bekijk hieronder de aftermovie en de foto’s en de informatie over het programma en de sprekers.

Presentation GDMIEN-NL

Programma

13:30 uur          Inloop  
14:00 uur  Welkom door Bas Buchner (dagvoorzitter), directeur MARIN 
14:05 uur  Opening door Egbert Vuursteen, voorzitter Groninger Maritime Board en CEO Royal Wagenborg 
14:15 uur  Toelichting project GDMIEN-NL door Guus van der Bles 
14:35 uur  ‘Talkshow host’ Bas Buchner interviewt specialisten per waardeketen

  • Maritieme CO2-afvangtechnologie
  • Maritieme H2-brandstofcellen
  • Redox Flow Elektrisch varen
15:15 uur  Pauze
15:30 uur 
  • VentoFoils windvoortstuwing
  • Fieldlab Shipbuilding 4.0
  • Toekomst Green Maritime Coalition
16:30 uur  Overhandiging Strategische Plannen voor ‘groene’ scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw
aan de Algemeen directeur / Provincie secretaris Hans Schrikkema van de Provincie Groningen
16:40 uur  Afronding door Bas Bucher 
16:45 uur  Netwerkborrel 

Sprekers

Groen en Digitaal Maritiem Innovatie Ecosysteem Noord-Nederland (GDMIEN-NL) project 

Het GDMIEN-NL project heeft een innovatie ecosysteem gecreëerd voor de Green Maritime Coalition. Essentieel om het voortouw te kunnen nemen in de transitie naar verduurzaming van Nederlandse schepen en de versterking van onze internationale koploper positie. 

Het consortium van technologieontwikkelaars, rederijen, scheepswerven, toeleveranciers, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en overheden wil graag de mooie en veelbelovende resultaten van dit project delen met de wereld. En dat niet alleen, het consortium wil tijdens het symposium ook de roadmap presenteren voor het (door)ontwikkelen van vier innovatieve technologieën voor de overgang van fossiele naar duurzame energie in de scheepvaart en twee digitale scheepsbouw procestoepassingen. 

Partners GDMIEN-NL project

  • Logos - Green Maritime Coalition

Start GDMIEN-NL project 13 juli 2022

  • IJzebrand Rijzebol (Province of Groningen) and Guus van der Bles (Conoship International)

    Cheque_Persmoment Groene Scheepsvaart_Conoship_Provincie Groningen

Op woensdag 13 juli 2022 overhandigde gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen een cheque van 1,4 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan de initiatiefnemers van het innovatieproject.

Lees het persbericht

Vragen of meer informatie? Neem contact met ons op via pr@conoship.com